Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa EUREKA 2019 Studenci Doktoranci

IV Ogólnopolska Konferencja

Interdyscyplinarna EUREKA

Szanowni Państwo,
Zapraszamy do udziału w IV Ogólnopolskiej Konferencji Interdyscyplinarnej „Eureka”, która odbędzie się w dniach 09-10.01.2019 r. w Międzynarodowym Centrum Konferencyjnym Krzyżowa.

Konferencje o charakterze interdyscyplinarnym pozwalają na wymianę doświadczeń oraz poglądów z naukowcami z innych dziedzin nauki, których postrzeganie przedstawionego problemu może być zdecydowanie inne niż prelegenta. Porównanie różnych poglądów na ten sam temat pozwala nam zweryfikować kierunek dalszej pracy badawczej. Celem Konferencji jest integracja środowiska naukowego oraz stworzenie platformy do budowy interdyscyplinarnych zespołów badawczych. Udział w Konferencji to również znakomita okazja do poszerzania własnego dorobku a także rozwijania umiejętności prezentacyjnych w szczególności przez młodych ludzi nauki.

W majowej edycji konferencji uczestniczyli prelegenci z 53 jednostek naukowych z całej Polski. Wyrażamy przekonanie, że kolejna Konferencja będzie dobrą okazja do spotkań, dyskusji, a także wymiany poglądów dotyczących poruszanych tematów jak również będzie stanowiła ważny impuls dla pogłębienia współpracy i podniesienia poziomu innowacyjności prowadzonych badań.

Z wyrazami szacunku,
Komitet Organizacyjny

Zarejestruj się na Konferencję Wypełnij formularz zgłoszeniowy

III Konferencja Naukowa Maj 2018

23-24 maja 2018 r. odbyła się III Ogólnopolska Konferencja Interdyscyplinarna EUREKA. Na Konferencji spotkali się studenci, przedstawiciele kół naukowych, doktoranci oraz pracownicy naukowi z 53 ośrodków naukowych z całej Polski. Celem Konferencji jest wymiany poglądów, doświadczeń naukowych oraz rozwiązań praktycznych, a także inspiracja do nawiązywania współpracy oraz stworzenia interdyscyplinarnych zespołów badawczych.

Konferencja jest doskonałym forum, na którym może zostać dokonany przegląd badań naukowych w sposób interdyscyplinarny. Prelegenci w interesujących oraz merytorycznych referatach umożliwili zapoznanie się z szerokim spektrum badań jakie są prowadzone w różnych ośrodkach badawczych w całej Polsce.

Gościem specjalnym konferencji był Petros Psyllos - wynalazca, programista, elektronik, informatyk. Uznany przez amerykańskiego Forbesa za jednego z 30 najlepszych europejskich innowatorów. Pan Petros wygłosił wykład pt.: „Sztuczna inteligencja - przeszłość, teraźniejszość i przyszłość”, a także zaprezentował swoje najnowsze wynalazki. Wysokiej klasy obsługa, dobre warunki infrastrukturalne obiektu oraz przepiękne jego położenie sprawiły, iż Konferencja przebiegła w znakomitej atmosferze.

Uczestnicy konferencji wskazali na potrzebę kontynuacji w przyszłości konferencji naukowych o charakterze interdyscyplinarnym. W imieniu Komitetu Organizacyjnego już dzisiaj serdecznie zapraszamy na kolejną IV edycję Konferencji już 09-10 stycznia 2019 r.

Pliki do pobrania

monografia pokonferencyjna MAJ 2018 ukaże się 15.09.2018 r. Zapraszamy wkrótce.

konferencja naukowa

film z III Konferencji Eureka

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z filmem przedstawiającym najciekawsze momenty oraz przebieg III Ogólnopolskiej Konferencji Interdyscyplinarnej EUREKA, MAJ 2018.

Galeria zdjęć III Konferencji Eureka

Konferencja Eureka - Maj 2018

Plakat promujący Konferencję

Konferencja Eureka - Maj 2018

Uczestnicy

Konferencja Eureka - Maj 2018

Uczestnicy

Konferencja Eureka - Maj 2018

Wystąpienie

Konferencja Eureka - Maj 2018

Gość Konferencji - Petros Psyllos

Konferencja Eureka - Maj 2018

Uczestnicy

Konferencja Eureka - Maj 2018

Uczestnicy

II Konferencja Naukowa Styczeń 2018

Reprezentanci 64 ośrodków naukowych uczestniczyli w II Ogólnopolskiej Konferencji Interdyscyplinarnej EUREKA, która odbyła się w dniach 18-19.01.2018r. w Międzynarodowym Centrum Konferencyjnym Krzyżowa.

Podczas konferencji, kolejny raz, środowisko naukowe spotkało się w interdyscyplinarnym charakterze. Celem konferencji była próba odnalezienia współpracy pomiędzy różnymi dziedzinami nauki. W ramach konferencji miały miejsce interesujące wykłady którym przez całą konferencję towarzyszyła ożywiona dyskusja z udziałem zarówno prelegentów, jak i uczestników konferencji. Uczestnicy wzięli udział w dziewięciu sesjach naukowych z podziałem na zagadnienia tematyczne.

Jedną z atrakcji podczas Konferencji było uczestnictwo robota EuGeniusa, to robot przewodnik, dobrze czuje się w tłumie, potrafi zaczepić człowieka i wejść w interakcję. Ponieważ Eugenius komunikował się nie tylko słowami, ale i mimiką, gestami, przypominjącymi człowieka, wzbudzał zainteresowanie oraz sympatię uczestników konferencji. Obecna edycja konferencji spotkała się z dużym zainteresowaniem naukowców, doktorantów oraz studentów czego wyrazem będzie wydana monografia naukowa.

Serdecznie zapraszamy do udziału w kolejnych edycjach konferencji.

Pliki do pobrania

monografia pokonferencyjna styczeń 2018

Nauki Humanistyczne i Społeczne Cz. 1

pobierz

Nauki Techniczne
i Ścisłe Cz. 1

pobierz

Nauki przyrodnicze
i medyczne Cz. 1

pobierz
konferencja naukowa

film z II Konferencji Eureka

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z filmem przedstawiającym najciekawsze momenty oraz przebieg II Ogólnopolskiej Konferencji Interdyscyplinarnej EUREKA 2018.

Galeria zdjęć II Konferencji Eureka

Konferencja Eureka - Styczeń 2018

Plakat promujący Konferencję

Konferencja Eureka - Styczeń 2018

Uczestnicy

Konferencja Eureka - Styczeń 2018

Uczestnicy

Konferencja Eureka - Styczeń 2018

Uczestnicy

Konferencja Eureka - Styczeń 2018

Gość Konferencji - robot EuGenius

Konferencja Eureka - Styczeń 2018

Wystąpienie

Konferencja Eureka - Styczeń 2018

Uczestnicy

I Konferencja Naukowa Czerwiec 2017

W dniach 16-17 czerwca 2017 r. w murach pałacu w Krzyżowej, odbyła się I Ogólnopolska Konferencja Interdyscyplinarna EUREKA. Głównym celem Konferencji była wymiana wiedzy i doświadczeń w obszarach wspólnych płaszczyzn porozumienia, pomiędzy poszczególnymi dziedzinami nauki, a także poszukiwanie propozycji nowych rozwiązań, które mogą się przyczynić do wzmocnienia współpracy.

Konferencja spotkała się z dużym zainteresowaniem, czego efektem było liczne uczestnictwo przedstawicieli 21 różnych ośrodków akademickich z całej Polski. Duże grono uczestników stanowili doktoranci oraz przedstawiciele kół naukowych, nie zabrakło jednak utytułowanych pracowników naukowych, którzy stanowili doskonały przykład do naśladowania dla osób rozpoczynających swoją karierę naukową.

Podczas przerwy w obradach goście Konferencji mieli okazję zapoznać się bliżej z bogatą infrastrukturą Międzynarodowego Centrum Konferencyjnego w Krzyżowej, dawnego majątku rodziny von Moltke. Efektem podjętego dyskursu będą publikacje w monografii naukowej: „Nauka, Badania i Doniesienia Naukowe 2017” (5 pkt MNiSW).

Serdecznie dziękujemy za uczestnictwo i zapraszamy do uczestnictwa w kolejnej edycji Konferencji EUREKA.

Pliki do pobrania

monografia pokonferencyjna czerwiec 2017

Nauka, Badania i doniesienia Naukowe

pobierz
konferencja naukowa

film z I Konferencji Eureka

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z filmem przedstawiającym najciekawsze momenty oraz przebieg II Ogólnopolskiej Konferencji Interdyscyplinarnej EUREKA 2018.

Galeria zdjęć I Konferencji Eureka

Konferencja Eureka - Czerwiec 2017

Plakat promujący Konferencję

Konferencja Eureka - Czerwiec 2017

Wystąpienie

Konferencja Eureka - Czerwiec 2017

Uczestnicy

Konferencja Eureka - Czerwiec 2017

Uczestnicy

Konferencja Eureka - Czerwiec 2017

Uczestnicy

Konferencja Eureka - Czerwiec 2017

Uczestnicy

Konferencja Eureka - Czerwiec 2017

Uczestnicy

Tematyka Konferencji

Na konferencji zaprezentować można prace naukowo-badawcze, a także prace przeglądowe o charakterze naukowym, dotyczące zagadnień:

 • inżynieryjnych,
 • technicznych,
 • medycznych i nauk o zdrowiu,
 • humanistycznych,
 • społecznych,
 • przyrodniczych,
 • biologicznych,
 • nauk o ziemi,
 • chemicznych,
 • ekonomicznych,
 • matematycznych,
 • rolniczych.

Informacje

Szczegóły Konferencji

Do wzięcia udziału w wydarzeniu zapraszamy:
 • pracowników naukowych,
 • doktorantów,
 • studentów,
 • koła naukowe,
 • przedstawicieli firm,
 • osoby zainteresowane tematyką konferencji.

Szczegółowe terminy:

Rozpoczęcie rejestracji 01.09.2018 r.
Termin zgłoszenia uczestnictwa 10.12.2018 r.
Termin konferencji 09-10.01.2019 r.
Termin dokonania wpłaty konferencyjnej 7 dni od dnia rejestracji
Termin nadesłania artykułu, oświadczeń i recenzji 01.02.2019 r.
Termin wydania monografii naukowej 15.05.2019
Zarejestruj się na Konferencję!
Opłata zawiera Udział 2 dniowy Udział 1 dniowy**
Uczestnictwo w obradach TAK TAK
Prezentacja zgłoszonego tematu 2 prezentacje referat i
poster
1
prezentacja referat lub poster
Zaświadczenie uczestnictwa TAK TAK
Start Pack TAK TAK
Przerwy kawowe TAK TAK
Wyżywienie Podczas
dwóch dni
Podczas jednego dnia
Zakwaterowanie TAK NIE
Udział w bankiecie integracyjnym TAK NIE
Publikacja rozdziału w monografii z nadanym numerem ISBN TAK TAK
KOSZT* REJESTRACJA
do 01.11.2018 r.
500 zł
REJESTRACJA
do 01.11.2018 r.
300 zł
REJESTRACJA
po 01.11.2018 r.
530 zł
REJESTRACJA
po 01.11.2018 r.
330 zł
Dodatkowe
Opcje
Publikacja rozdziału w monografii*** Dodatkowe wystąpienie w formie referatu lub posteru
170 zł 100 zł

* koszt uczestnictwa wyznacza data przesłania formularza rejestracyjnego
** udział jednodniowy oznacza udział w konferencji w dniu 09.01 lub 10.01 w zależności od ustalonego prze organizatorów harmonogramu
*** publikację artykułu bez udziału w konferencji należy zgłosić poprzez formularz zgłoszeniowy

Informacje dla wpłacających

Wszystkie informacje dotyczące wpłaty zostaną przekazane drogą mailową wraz z potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia.

W przypadku wpłaty za uczestnictwo w konferencji oraz dodatkowego wystąpienia lub rozdziału w monografii prosimy o dokonanie wpłaty z dopiskiem:

 • wystąpienie w przypadku dodatkowego wystąpienia
 • aktykuł w przypadku dodatkowego rozdziału w monografii

Opłatę konferencyjną należy dokonać w terminie do 7 dni od dnia rejestracji uczestnictwa w konferencji.

Uczestnicy Konferencji mają możliwość zaprezentowania swoich dokonań naukowych w formie referatu lub posteru. Przygotowana prezentacja powinna nawiązywać tematycznie do zagadnień poruszanych podczas Konferencji. Referaty oraz postery mogą dotyczyć badań własnych Prelegenta jak i rozwiązania zagadnień teoretycznych.

REFERAT - Wystąpienie w formie referatu nie powinno przekraczać 10 minut. Prezentacja powinna zostać przygotowana w programie Power Point

POSTER - Prezentacja w formie posteru papierowego w formacie A1 w orientacji pionowej.

Idea Knowledge Future

Idea Knowledge Future to Organizacja wspierająca popularyzację nauki oraz idee networkingu naukowego którego celem jest nawiązywanie znajomości, wymiana informacji oraz tworzenie zespołów naukowo-badawczych.

Publikacja

Każdy z uczestników konferencji ma możliwość opublikowania swoich dokonań naukowych w formie rozdziału monografii. Przygotowane artykuły mogą być zarówno pracami badawczymi jak i przeglądowymi. Autorstwo wydanego w ten sposób artykułu pozwala na dopisanie do swojego dorobku punktowego 5 punktów (MNiSW) . Rozdział monografii może zostać przygotowany zarówno w języku polskim jak i angielskim. Publikacja zostanie wydana w formie elektronicznej co zwiększa szansę na uzyskanie większej liczby cytowań, istotnej z punktu widzenia autorów. Tuż po wydaniu monografii zgodnie z terminem wskazanym w zakładce TERMINY będzie ona dostępna na stronie konferencji z możliwością pobrania poprzez kliknięcie przycisku MONOGRAFIA POKONFERENCYJNA - STYCZEŃ 2019 (przycisk będzie aktywny w momencie ukazania się monografii w terminie 15.05.2019 r.) dostępnego poniżej.

pliki do pobrania

monografia pokonferencyjna styczeń 2018

Nauka, badania
i doniesienia naukowe 2018

Nauki Humanistyczne
i Społeczne

pobierz

Nauka, badania
i doniesienia naukowe 2018

Nauki Techniczne
i Ścisłe

pobierz

Nauka, badania
i doniesienia naukowe 2018

Nauki przyrodnicze
i medyczne

pobierz

Regulamin

Regulamin Ogólnopolskiej Konferencji Interdyscyplinarnej "Eureka"

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem konferencji.

Pobierz Regulamin

Pozostało do końca rejestracji

00


Dni

00


Godzin

00


Minut

00


Sekund

Miejsce

Międzynarodowe Centrum Konferencyjne "Krzyżowa"

centrum krzyżowa

W malowniczej wsi Krzyżowa, na terenie byłego majątku rodziny von Moltke, usytuowany jest nowoczesny obiekt szkoleniowo- konferencyjny wraz z hotelem Spichlerz. XVIII-wieczny Pałac i budynki skupione wokół dziedzińca tworzą niepowtarzalną atmosferę, a lokalizacja na wsi zapewnia ciszę i spokój oraz kontakt z naturą. Każdy znajdzie tu dla siebie zarówno odpowiednią formę wypoczynku, jak i komfortowe warunki pracy.

Lokalizacja Konferencji
Eureka

Dojazd Autem

Do Międzynarodowego Centrum Konferencyjnego "Krzyżowa" prowadzi dogodny dojazd z Wrocławia w kierunku miasta Wałbrzych - obwodnicą autostradową Wrocławia A8 a następnie drogą krajową nr 35, po dojechaniu do Świdnicy wybieramy kierunek na Dzierżoniów, później po około 2 kilometrach za Świdnicą należy skręcić w prawo do miejscowości Krzyżowa.

Komunikacja Miejska

W okolice Centrum Konferencyjnego można dostać się za pomocą szynobusu Kolei Dolnośląskich bezpośrednio z dworca Wrocław Główny do Krzyżowej (przez Świdnicę). Na miejsce można również dotrzeć busem (Guliwer, PWHD) z wrocławskiego Dworca PKS na Dworzec PKS w Świdnicy, następnie z pl. Grunwaldzkiego (ok. 300 m) autobusem miejski linii nr 12 do Krzyżowej.
Odległość od lotniska: ok 60 km.

Informacje na temat Konferencji Naukowej

EUREKA

Ideą która przyświeciła pomysłowi organizacji Konferencji EUREKA była przede wszystkim chęć umożliwienia rozwoju kariery młodych naukowców. Zależy nam aby stworzyć platformę wymiany myśli i poglądów dotyczących obecnych problemów z jakimi zmagają się ludzie nauki. Uważamy że udział w konferencjach naukowych, prezentacja wyników, publikacja artykułów oraz poznawanie nowych ludzi stanowi kluczowy aspekt rozwoju kariery naukowej. Mamy świadomość jak ważnym elementem w pracy naukowców w dzisiejszych czasach jest konieczność budowania dorobku naukowego, na każdym etapie pracy naukowej.

Celem, który nieustannie nam przyświeca w trakcie organizacji konferencji naukowej jest przede wszystkim wymiana poglądów i idei naukowców z różnych dziedzin a także rozwój i integracja młodych naukowców z obszaru Polski. Podjęta inicjatywa ma inspirować do podejmowania wspólnych projektów badawczych. Pragniemy zaprosić do udziału w IV Ogólnopolskiej Konferencji Interdyscyplinarnej EUREKA pracowników naukowych, młodych naukowców, doktorantów, studentów i studenckie koła naukowe celem wymiany poglądów na różnych płaszczyznach.

Niezmiennie zamierzamy stworzyć warunki do twórczej wymiany, poglądów, informacji, myśli i taka przyświeca nam idea w trakcie organizacji każdej konferencji naukowej.

Dlaczego warto wziąć udział w

Naukowej Konferencji Interdyscyplinarnej?

Głównym celem zespołu organizującego Konferencję Naukową EUREKA jest integracja pracowników naukowych, doktorantów, studentów oraz kół studenckich, jak również wymiana poglądów pomiędzy różnymi specjalizacjami, nawiązanie współpracy pomiędzy nimi oraz tworzenie interdyscyplinarnych zespołów badawczych.

 • Konferencja naukowa
 • Konferencja interdyscyplinarna
 • Konferencja studencka
 • Konferencja doktorancka
 • Konferencja kół naukowych

Opinie o Konferencji

Co mówią uczestnicy?

Jesteśmy niezmiernie szczęśliwi iż Ogólnopolska Konferencja Interdyscyplinarna EUREKA cieszy się aż tak ogromną popularnościa wśród uczestików. Specjalnie dla Państwa zebraliśmy niektóre opinie osób, które uczesnticzyły w naszych Konferencjach Naukowych.

Byłam na konferencji w Krzyżowej. Fajne miejsce, młodzi, inteligentni i ambitni ludzie z super prezentacjami. Łatwy kontakt z organizatorem, porządek konferencji- podział na obszary zainteresowań i możliwość wzięcia udziału w każdej sekcji. Różne możliwości przedstawienia własnego zagadnienia. Wszystko na duży +.

Anna Tomańska
Uczelnia Łazarskiego w Warszawie

Jedna z lepiej zorganizowanych konferencji, w jakich miałam okazję uczestniczyć! Różnorodność wystąpień stwarza idealne warunki do konfrontowania swoich poglądów.Konferencja dedykowana zarówno osobom z dużym doświadczeniem i dorobkiem naukowym, jak i dla tych, którzy tę przygodę dopiero zaczynają.

Ewa Knap
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Polecam. Wysoki poziom, świetni ludzie, cudowna atmosfera i bajeczna okolica.

Roksana Bilke
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Rewelacyjna atmosfera, wszystko bardzo dobrze zorganizowane, a sama konferencja bardzo ciekawa pod względem merytorycznym.
Hubert Kamiński
Politechnika Warszawska

Niesamowite wydarzenie! Gratulacje dla organizatorów!

Grzegorz Wiśniewski
Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki
i Transportu we Wrocławiu

EUREKA to konferencja na iście wysokim poziomie - i to na wielu płaszczyznach. Idea konferencji interdyscyplinarnej sprawia, że na Eurekę przybywają ludzie z różnych kręgów nauki (a nawet sztuki ;) ) i spotykają się w jednym, jakże urokliwym miejscu jakim jest Centrum w Krzyżowej.

Marek Brennensthul
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Bardzo dobra organizacja. Wszystko na wysokim poziomie!

Bartosz Zdeb
Uniwersytet Rzeszowski

Bardzo profesjonalnie przeprowadzona i zorganizowana konferencja.

Jakub Mijał
Politechnika Warszawska

Zdecydowanie polecam wszystkim tym, którzy chcą doskonalić swój warsztat naukowy. Świetna atmosfera sprzyjająca wymianie myśli i poglądów. Bardzo dobra organizacja i malownicza lokalizacja. Liczę na kolejne spotkania, do zobaczenia!


Jakub Banach
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Interdyscyplinarność konferencji powoduje, że zyskuje ona na atrakcyjności. Zwykle, oprócz uprawianej dyscypliny naukowej mamy inne, ciekawe zainteresowania, którymi możemy się podzielić, zainteresować, wymienić poglądy. Jej formuła, miejsce i entuzjazm organizatorów, są godne polecenia.

Tadeusz Cieślak
Akademia Pomorska w Słupsku

Konferencja EUREKA to profesjonalnie zorganizowane wydarzenie, które oprócz wysokiego poziomu prelegentów z Polskich uczelni oraz ich prezentowanych treści, pozostawia niezapomniane wspomnienia i wrażenia na jak wysokim poziomie stoi obecnie Nasza Polska Nauka.

Albert Kowalewski
Politechnika Białostocka

Zdecydowanie polecam. Przede wszystkim organizacja konferencji świetna. Wszystko po kolei, dobrze rozplanowane, bez chaosu. Organizatorzy życzliwi i co najważniejsze sprawny kontakt. Wystąpienia bardzo ciekawe - mnóstwo ludzi z całej Polski.

Edyta Polaczek
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Konferencja EUREKA to wydarzenie organizowane dla ludzi z pasją do nauki, przez pasjonatów nauki. Konferencja EUREKA charakteryzuje się pełnym profesjonalizmem oraz wysokim poziomem wygłaszanych referatów przy zachowaniu wspaniałej i pełnej pozytywnego humoru atmosfery.

Tomasz Noszczyk
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Wszystko bardzo dobrze zorganizowane, uprzejmi i pomocni organizatorzy. Chętnie wybiore się na kolejną edycję! Bardzo polecam!
Kinga Głąbińska
Politechnika Krakowska

Kontakt z Komitetem Organizacyjnym

Ogólnopolska Konferencja Interdyscyplinarna Eureka

Międzynarodowe Centrum Konferencyjne "Krzyżowa"

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
mgr inż. Tobiasz Wysoczański

Mobile: +48 888 835 320
Email: kontakt@konferencja-eureka.pl

Znajdź nas na Facebooku

Napisz do nas

Dziękujemy!

Twoja wiadomość została wysłana, jeżeli chcesz dalej przeglądać naszą stronę, kliknij link poniżej.